Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Světová banka

Světová banka
Světová banky vznikla obdobně jako MMF na základě Bretton-Woodských
konference, kdy byla založena Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj
(IBRD) jako hlavní organizace v rámci Světové banky. Československo
patřilo mezi zakládající členy, později vystoupilo, a znovu se stalo
členem v roce 1990. Mimo IBRD tvoří světovou banku další čtyři
organizace vzniklé v následujícím období. Z tohoto důvodu se mluví o
Světové bance také jako o Skupině Světové banky. Dohromady tvoří
Světovou banku těchto pět organizací:
1. Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD)
2. Mezinárodní sdružení pro rozvoj (IDA)
3. Mezinárodní finanční korporace (IFC)
4. Mnohostranná agentura pro poskytování investičních záruk (MIGA)
5. Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů (ICSID)

Žádné komentáře:

Okomentovat