Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vrcholné orgány Evropské unie

Evropský parlament -- je naplňován jako klasický parlament
všeobecnými a přímými volbami, které probíhají zároveň ve všech
členských zemích Evropské unie. Jeho pravomoci byly dříve především
poradní, pak mu přibyly pravomoci kontrolní a v současnosti se stává
stále více orgánem legislativním.
Komise (známá jako Evropská komise) -- je složena z 20 komisařů
jmenovaných po projednání Evropským parlamentem na základě dohody vlád
členských zemí. Výkonný orgán Evropské unie.

V současné době je v části Evropské unie zavedena společná měna
euro. Euro je zavedeno v rámci Evropské měnové unie, které se účastní
12 států. Tři státy se projektu společné měny neúčastní - Spojené
království, Dánsko a Švédsko. Společná měna byla zavedena ve třech
etapách:
1. etapa (1990-1993). V tomto období došlo k odstranění posledních
překážek oběhu kapitálu mezi zeměmi Evropské unie.
2. etapa (1994-1998). Hlavním výstupem v tomto období bylo zřízení
Evropského systému centrálních bank (ESCB) a Evropské centrální banky
(ECB)
3. etapa (1999-2002). Poslední etapa byla rozdělena do dvou fází:
1. fáze (1.1.1999-31.12.2001). V rámci první fáze byla zavedena
společná měna jako bezhotovostní platidlo. Účastnické státy byly
povinny vést národní účetnictví v euro. Platby mezi účastnickými
zeměmi byly už také prováděny v euro. Pro soukromé subjekty bylo
používání eura v tomto období dobrovolné.
2. fáze (1.1.2002-28.2.2002). V této fázi byly uvedeny do oběhu
bankovky a mince eura. Od 1.3.2002 přestávají být národní měny
zákonným platidlem a na území států EMU je platná pouze jediná měna
euro.

Žádné komentáře:

Okomentovat