Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Investice

Investice – v tomto případě uvažujme plánované investice firem do fixního kapitálu a do zásob. (neplánované investice nejsou předmětem inv. rozhodování – jsou nepředvídatelné, investice domácností do bytové výstavby a do lidského kapitálu necháme stranou).
Výše plánovaných investic závisí na:
- nákladu na investici (např. kupní cena autobusu pro provozování dopravy)
- očekávaném čistém výnosu této investice (výnosy z ročního provozu daného autobusu – náklady na provoz)
- výnosu dosažitelných jiným použitím částky nákladu na investici (např. úložka v bance).
Pokud se zvýší úrokové sazby, které je možné dosáhnout v bance, investice poklesnou (náklady obětované příležitosti se zvýšily).
Re >= r * P, (Re je oček. výnos investice, r * P je úr. sazba * cena investice (úložka v bance)
re >= r (míry výnosu). Terminologická poznámka: výnos je částka, kdežto výnosnost je míra výnosu a uvádí se v procentech.

(v této situaci koupí investor 3 autobusy). Výnosnost se zvyš. počtu klesá (klesající mez. výnosy) kvůli tomu, že není snadné dosáhnout plnou vytíženost (výn. dalších autobusů budou nižší), náklady budou stejné RL:nebo vyšší (potřebujeme přesvědčit více řidičů, aby pro nás jezdili – vyš. mzdy..).

Žádné komentáře:

Okomentovat