Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Státní dozor v oblasti cenných papírů a kapitálových trhů

Státní dozor v oblasti cenných papírů a kapitálových trhů

Státní dozor vykonává Komise pro cenné papíry (KCP). Komise je
ústředním orgánem státní správy. Vrcholným orgánem komise je
pětičlenné prezídium v jehož čele stojí předseda komise.

Investice obecně
Každá investice se posuzuje ze tří hledisek:
a) výnosnosti (ziskovosti)
b) rizika
c) likvidity

ad a) Podle základní definice se výnosnost posuzuje jako hodnota
investice při splatnosti mínus hodnota investice na počátku (tím
získáme výnos /zisk/, resp. ztrátu z investice), a tento rozdíl se
dělí hodnotou investice na počátku. Po zohlednění ročního faktoru
získáme roční procentní nárůst, resp. pokles počáteční investice.
Např. u vkladů u bank se výnosnost rovná roční úrokové sazbě.

ad b) Riziko vyjadřuje míru nejistoty budoucích příjmů z investice.
Orientační řazení investic od investic s nejmenším rizikem po
investice s největším rizikem:
nemovitosti státní dluhopisy dluhopisy akcie opce

ad c) Likvidita je schopnost aktiva spočívající v jeho snadné
zpeněžitelnosti při malém riziku ztráty na hodnotě.
Orientační řazení aktiv od aktiv s nejmenší likviditou po aktiva
s největší likviditou:
nemovitosti CP s omezenou převoditelností neregistrované CP
registrované CP termínované vklady netermínované vklady (běžné účty)
peněžní hotovost

Žádné komentáře:

Okomentovat