Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Investování do cenných papírů

Ukazatel P/E (Price Earnings ratio)
Tento ukazatel je definován jako tržní cena akcie (na veřejném trhu
jde o aktuální kurz cenného papíru) dělená čistým ziskem společnosti
dosaženým za určitý rok připadajícím na jednu akcii.

P/E = tržní cena akcie / EPS

Ukazatel P/E je jeden z nejdůležitějších ukazatelů podle kterého se
orientují investoři na kapitálovém trhu. Ukazuje kolik korun musí
investor zaplatit, aby získal jednu korunu zisku. Čím je tento
ukazatel menší, tím je to pro investora výhodnější -- zaplatí méně za
jednu korunu zisku. Průměrná výše ukazatele P/E je závislá především
na tom, jaká je výše úrokové sazby v zemi. Čím vyšší úroková sazby,
tím vyšší úrok, čím vyšší úrok, tím vyšší zisk bude investor
požadovat, aby mu vynesly jeho peníze investované do akcií, a tím bude
vyhledávat akcie s nižším P/E.

Ukazatel P/BV (Price Book Value) /nebo také Market Book Ratio/
Ukazuje kolik korun musí investor vynaložit na "koupi" jedné koruny
vlastního kapitálu.

P/BV = tržní cena akcie / vlastní kapitál společnosti připadající na
jednu akcii.

Vlastní kapitál společnosti připadající na jednu akcii se vypočítá
obdobně jako EPS. Tedy z účetnictví se zjistí vlastní kapitál
společnosti a ten se vydělí počtem akcií.

Žádné komentáře:

Okomentovat