Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Mezinárodní organizace,Vrcholné orgány Evropské unie:

Mezinárodní organizace
Mezinárodních organizací vztahujících se k ekonomické integraci je
celá řada. Uvedeme si ty, které mají největší vliv na Českou
republiku.

Evropská unie
První předchůdce Evropské unie vznikl v roce 1951 pod názvem
Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO). Později v roce 1957 bylo
založeno Evropské sdružení pro atomovou energii (Euroatom) a Evropské
hospodářské společenství (EHS). Z těchto tří společenství vznikla
v roce 1992 Evropská unie (EU), a to Smlouvou o Evropské unii (tzv.
Maastrichtská smlouva). Počet členů se rozrostl na součastných patnáct
(rok 2000).
Vrcholné orgány Evropské unie:
Rada (známá jako Rada ministrů nebo jako Rada EU) -- členové Rady
jsou ministři zemí EU, vždy z toho resortu jehož se jednání Rady týká.
Pokud jde o otázky zemědělství, zasednou v Radě ministři zemědělství
z členských států, kteří jsou v té době v těchto funkcích ustaveni,
pokud jde o zahraniční otázky zasednou v Radě ministři zahraničních
věcí. Stejné je to i pro ostatní resorty. Pokud se Rada sejde na
vrcholné úrovně, tedy členské země v zastoupení hlavami států nebo
předsedy vlád hovoří se o Evropské radě. Základní pravomoci jsou
především v oblasti moci zákonodárné. Rada je tím hlavním orgánem,
který tvoří evropské sekundární právo.

Žádné komentáře:

Okomentovat