Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Transmisní mechanismus

Transmisní mechanismus:
Centrální banka nakoupí dluhopisy od komerční banky. Vznik přebyteč. rezerv kom.banky. Kom. banka je vypůjčí firmě, ta je zaplatí zaměstnancům.. – multiplikace vkladů (růst M) – zvýšení měnové zásoby několikanásobně větší než částka za dluhopisy.
Subjekty se snaží zbavit přebytečných peněžních zůstatků a nakupují jiná aktiva. Růst poptávky po dluhopisech – roste trž. cena dluhopisů – výnosnost dluhopisů jakožto kupón/trž. cena tím pádem klesá – klesají i výnosnosti ostatních aktiv (např. bank. úvěry, tzn. úrokové sazby).
Úroková míra v malé otevř. ekonomice nemůže dlouho zůstat pod světovou úr. mírou, nastává zvýšení čistého vývozu kapitálu (a depreciace měny), v důsledku depreciace pak zvýšení NX zboží a služeb. (ve velké ekonomice by došlo i ke zvýšení investic a spotřeby) TZN. RŮST AGR. VÝDAJŮ (DŮCHODŮ).
Při vyšších důchodech chtějí lidé držet více peněžních zůstatků, budou proto zvyšovat popt. po penězích na úkor jiných aktiv. Úroková míra se zvýší. Navíc rostou mzdy a ceny (jak se přehřívá ekonomika – nad potenciálem a s nižší než přiroz. mírou nezam.). Lidé musí držet více pen. prostř. jen proto, že se zvýšily ceny. Zjišťují že reálně se jejich důchody nezvýšily.
Celkově tedy:
Centrální banka zvýšila nominální peněžní zásobu, ale růst cenové hladiny nakonec způsobí, že reálná peněžní zásoba se vrací na původní úroveň.
Shrnutí:
Centrální banka má v dlouhém období kontrolu jen nad nominální peněžní zásobou a ne nad reálnou.

Žádné komentáře:

Okomentovat