Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Státní rozpočet

Právě prostřednictvím státního rozpočtu plní veřejné finance všechny tři své hlavní funkce; tedy funkci alokační, distribuční a stabilizační. Tyto funkce však začaly být rozpočtu přičítány postupně - v pořadí od alokační (18. stol. A.Smith,) distribuční (2.pol.19. stol - A.Wagner) stabilizační (30.léta 20. stol - J.M.Keynes). Lze říci, že vývoj názorů na státní rozpočet se kryje s vývojem názorů na obecnou fiskální doktrínu a ekonomické funkce státu.

Pojem státního rozpočtu
definice: Státní rozpočet je centralizovaný peněžní fond, který je vytvářen, rozdělován a používán především s využitím nenávratného a neekvivalentního způsobu rozdělování
Státní rozpočet republiky zahrnuje očekávané příjmy, jakož i výdaje na zabezpečení úkolů a krytí potřeb České republiky v daném rozpočtovém roce. Obsahuje i finanční vztahy k rozpočtům obcí, okresních úřadů a k rozpočtům státních fondů republiky.
Jak bylo již řečeno, státní rozpočet je zcela rozhodujícím prvkem rozpočtové soustavy. Můžeme na něj nahlížet z různých pohledů: jako na peněžní fond, jako na bilanci příjmů a výdajů, jako na zákon, jako na ekonomickou kategorii důležitou pro hodnocení fiskální politiky vlády a mající velký význam pro ovlivňování chování ekonomických subjektů.
Státní rozpočet republiky zahrnuje očekávané příjmy, jakož i výdaje na zabezpečení úkolů a krytí potřeb České republiky v daném rozpočtovém roce. Obsahuje i finanční vztahy k rozpočtům obcí, okresních úřadů a k rozpočtům státních fondů republiky.

Žádné komentáře:

Okomentovat