Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Byrokracie

Ekonomická analýza vychází z toho, že i úředníci maximalizují svoji užitkovou funkci, tak jako všechny ostatní subjekty – potřebitelé, podnikatelé. Vzniká tedy otázka – co je obsahem užitkové funkce úředníků? Budou dělat všechno ve prospěch úspěšnosti státní intervence, nebo je bude zajímat jejich osobní prospěch?
Stejně jako v ekonomice neplatí nic jednoznačně, ani odpověď na tuto otázku nemůže být jednoznačná. Je zřejmé, že ve státním aparátu budou zastoupené nejrozličnější konkrétní způsoby chování. Ekonomie však upozorňuje, že pravděpodobný celkový trend byrokracie bude směřovat neefektivnosti a k dalšímu snižování potenciální míry úspěšnosti státních zásahů, protože:
o cílem byrokracie (státní správy, úředníků, státního aparátu) bude maximalizovat rozsah úřednických činností - tzv. alokační neefektivnost byrokracie
o byrokratické činnosti budou realizované nehospodárným způsobem - tzv. technická neefektivnost byrokracie
Bude se příslušný úřad vzdávat svých kompetencí a úloh nebo naopak hledat nové, aby dokázal svoji důležitost a významnost? Je míra „papírování“ v jednotlivých orgánech státní správy optimální nebo nadměrná?Odpovědět si může každý sám, ale my se přikláníme spíše k tomu, co napůl žertem – napůl vážně konstatují Parkinsonovy zákony byrokracie:
Úředník chce rozšiřovat počet svých podřízených a ne konkurentů. Úředníci se zaměstnávají prací navzájem.Jestli existuje byť jen jediná možnost jak odsunout důležité rozhodnutí, ať už soukromého nebo obecného, dobrá byrokracie ji najde.

Žádné komentáře:

Okomentovat