Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Na jakých faktorech závisí cena, za kterou je půda prodána?

Výše pozemkové renty (cena za pronájem půdy) je odvozena ze vztahu mezi nabídkou a poptávkou po půdě. Pokud je předmětem koupě a prodeje samotná půda, souvisí její cena právě s pozemkovou rentou. Vlastnictví půdy se ekonomicky realizuje v důchodu, který pravidelně náleží vlastníkovi. Jestliže je vlastník ochoten půdu prodat, znamená to, že se zříká důchodu z jejího vlastnictví. Ptáme se: za jakou cenu bude ochoten půdu prodat? Odpověď: částka, kterou prodejem získá, by mu měla přinášet stejný roční důchod, tzn., vloží-li do banky tyto peníze, budou se zhodnocovat v podobě úroku, jehož roční výše by měla nahradit původní rentu. Vliv na tržní cenu půdy mají i další faktory jako očekávání spojovaná s trhem půdy, konkrétní motivace prodeje, která může být spojena s upřednostněním získání peněz v hotovosti aj.
Pozn. Vysvětlení tržní ceny půdy kapitalizací pozemkové renty poprvé použil Richard Cantillon (18. století).

Žádné komentáře:

Okomentovat