Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Které podmínky musí splňovat rovnovážná cena v modelu oligopolu s dominantní firmou?

Utváření oligopolní rovnováhy je podmíněno vstupem dominantní firmy na trh s adekvátní cenou, která:
a) vytvoří rovnováhu tržní nabídky a tržní poptávky,
b) zabezpečí dominantní firmě vyšší zisk,
c) umožní malým a středním firmám efektivní podnikání (normální zisk).

Cenová politika hraje klíčovou roli v tržní strategii vedoucích firem. Je jednoznačně motivována snahou zabezpečit dlouhodobě stabilizovaný vysoký zisk. Jestliže cena umožní malým firmám zaplnit prostor neuspokojené tržní poptávky, trh se stabilizuje a uzavírá možnosti vstupu dalších kapitálů.

Jak se liší rovnováha monopolu a firmy v oligopolním prostředí?

Individuální poptávková křivka (d = AR) monopolu se rovná zároveň tržní poptávce a tomu tak není v podmínkách oligopolu, kde vystupuje více firem. V oligopolní tržní struktuře existuje silná závislost v rozhodování firem.

Žádné komentáře:

Okomentovat