Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

NEDOSTATEČNÁ INFORMOVANOST (ASYMETRICKÉ INFORMACE)

Výrobce ví o produktu mnohem víc informací než spotřebitel
Jídlo v restauraci (vypadá krásně, ale jako zákazník nevím nic o hygieně v kuchyni)4.
Externality – pojem, řešení
Vymezení pojmu externalita
Kdykoli některý tržní subjekt (jednotlivec nebo firma) podnikne akci, která má na jiného jednotliv
ce nebo firmu vliv, za který dotyčný nemusí platit (nebo mu není placeno), tehdy říkáme, že dochází k externalitě. Externalitám se také se někdy říká “efekty přelévání”, vnější efekty, kladné a záporné úspory, či efekty sousedství. Nastává především tehdy, když výroba nebo spotřeba jednoho subjektu způsobuje nezamýšlené náklady nebo přínosy jiným subjektům. Náklady nebo přínosy jsou přenášeny na jiné subjekty, aniž by ti, kteří náklady způsobili, či příjmy získali, za ně platili. Externality mohou existovat mezi spotřebiteli, mezi výrobci či mezi spotřebiteli a výrobci, přičemž vždy jde o vztah, který není postižen systémem cen. Jinými slovy, trh neumí ocenit a tudíž je nedokáže regulovat tyto důsledky. Externalita je jev, který se vymyká ekvivalenci, jinak všeobecně platné ve směně a představuje nechtěný, vedlejší efekt z hlediska fungování trhu.

Žádné komentáře:

Okomentovat