Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Platí: všichni, kteří jsou ochotni při rovnovážné ...

Platí: všichni, kteří jsou ochotni při rovnovážné ceně P vyrábět a nabízet, na trh dodávají a skutečně prodají. Současně jsou na trhu uspokojení všichni, kteří jsou při rovnovážné ceně kupovat. K ustanovení rovnováhy potřebujeme čas, který uplynul od našeho t1 a také řadu změn v cenách a množství nabízeného zboží.

Každá cena vyrovnává vztah mezi nabízeným a poptávaným zbožím – Rovnováhu však vyjadřuje výlučně cena odpovídající průsečíku křivky nabídky a poptávky (neobsahuje stimul ke změně). Změnu ceny může vyvolat změna nabídky nebo poptávky – posun křivek.4.2 Konkurence
Konkurence – proces střetávání protikladných zájmů tržních subjektů. Je neoddělitelná a je předpokladem fungování trhu. Ale pojem konkurence se často zjednodušuje a je potřeba ho správně pochopit.
Může být konkurence na trhu vytlačena? – nemůže

Konkurence vzniká, pokud na sebe působí dva vzájemně závislé subjekty, proto rozlišujeme:
- konkurence napříč trhem – konkurence nabídky a poptávky – zájmy jsou jednoznačně protikladné, ale jsou na sobě závislí (prodávající nemá možnost prodat jinému kupujícímu výhodněji a je závislý na tom, zda prodá. Přičemž kupující potřebuje koupit a nemá možnost nákup realizovat jinde)→ cena je kompromisem (neodpovídá představám ani jedné strany, ale je přijatelná).

Žádné komentáře:

Okomentovat