Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

- jádrem Friedmanova metodolog.

- jádrem Friedmanova metodolog. pozitivismu je tvrzení, že cílem teorie je poskytovat správné předpovědi, nejde o to testovat předpoklady, ale závěry
- pokud jsou závěry teorie v souladu s pozorovanou realitou, lze o teorii prohlásit, že realitu vysvětluje, že je schopna ji předvídat a je tudíž relevantní teorií
- Spotřební funkce a hypotéza permanentního důchodu
- Hyp. Perman. Důchodu – lidé přizpůsobují svou spotřebu změnám svého dlouhodobě očekávaného důchodu – permanentního důchodu (ta složka důchodu, o které se domácnost domnívá, že má relativně stálý charakter) = je závislý na velikosti bohatství domácnosti, úrokové míře a očekávaných pracovních příležitostech
- Friedman využil hypotézu premiant. Důchodu ve své teorii poptávky po penězích, na podporu svého tvrzení, že je poptávka po penězích stabilní
- Nová kvantitativní teorie peněz
- 2 nové poznatky:
* stabilní charakter poptávky po penězích
* popření krátkodobé neutrality peněz

Žádné komentáře:

Okomentovat