Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

- FRANTIŠEK CYRIL KAMPELÍK

- budovatel venkova, iniciátor lidového peněžnictví – tvůrce kampeliček
- byl to publicista, který reagoval na problémy, které vznikly
- ANTONÍN JONÁK (1820 – 1899)
- vliv Bastiata
- FRANTIŠEK LADISLAV RIEGER (1818 – 1903)
- Vliv Bastiata
- jeden z největších představitelů ek. u nás, vystudoval práva na pražské univerzitě
- s F. Palackým se v r. 1848 dostal do politického povědomí, neměl ekonomické vzdělání
- s K. H. Borovským – české ekonomické pojmosloví
- O statcích a pracích nehmotných a jejich vyznání i postavení v národním hospodářství

První čeští národohospodáři – zakladatelská generace
- přednášeli česky na pražské univerzitě
- ekonomie první republiky
- oddělení české měny od rakouské
- deflační politika měla udržet pevný kurz české koruny a zvýšit její kupní sílu
- podvázání ekonomického růstu

Žádné komentáře:

Okomentovat