Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2) Necenová konkurence

2) Necenová konkurence – také usiluje o přilákání koupěschopné poptávky. Má k tomu prostředky:
- kvalita produkce
- širší podmínky prodeje (servis, garance, úvěr aj.)
- reklama
- dobré jméno firmy, značka atd.

Pozitivní stránka konkurence je tlak na kvalitu produkce. Na druhé straně je negativní trvalý růst nákladů na reklamu (velké ovlivnění lidí).
Z hlediska dlení konkurence je také důležité zmínit, že charakter konkurence závisí na charakteru tržního prostředí (jaké má tržní subjekt postavení – musíme vymezit pojem monopol).4.3 Monopol
Je reálným jevem a můžeme ho zařadit mezi vlastnosti trhu – má současně vliv na charakter a kvalitu konkurence. Chápat monopol jako protiklad konkurence, jako její negaci, je nesprávné. Monopol je formou konkurence. Název odvozen z řečtiny (jeden prodávající). Monopol znamená, jeden který má výhodu. Problémem je to, že může existovat jeden, který ale nemusí mít skutečnou výhodu (přesto se běžně pro něj tento název používá). Také ve výhodě nemusí být jediný subjekt, mohou se formovat výrobní uskupení více subjektů, která realizují výhodu→ mluví se o monopolních praktikách, o tom, že je realizován monopol.

Žádné komentáře:

Okomentovat