Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zákon rovnosti mezních užitků

na dolar tvrdí, že každý statek je poptáván až do té doby, dokud je mezní užitek posledního dolaru, který byl na něj vynaložen, přesně stejný jako mezní užitek posledního dolaru vynaloženého na jakýkoli jiný statek.

„mezní užitek důchodu“… shodný mezní užitek na dolar všech komodit v rovnováze spotřebitelů… měří dodatečný užitek, který by spotřebitel získal ze spotřeby jednoho dodatečného dolaru důchodu.

Proč poptávkové křivky klesají (str. 450)
Hospodárné využití času
 Gary Becker z Chicaga… „časový rozpočet“ omezen 24 hodinami, ať jsme bohatí nebo chudí
 na čas lze aplikovat stejná pravidla jako na peníze
 svůj čas nejlépe využijeme, když jsou si rovny MU poslední minuty strávené každou činností, kterou se zabýváme

Jsou spotřebitelé kouzelníci?
 většinu rozhodnutí můžeme přijímat nevědomě (ze zvyku)
 předpokládá se pouze, že spotřebitelé jsou konzistentní ve svém vkusu a ve svých akcích  přijatelná aproximace skutečnosti

Žádné komentáře:

Okomentovat