Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Dodatek: Přístup racionálních očekávání

Ranná Pk:
substituční vztah mezi inflací a U.
na x míra U v %.
na z celková inflace v %.
pohybem dolevy (snižováním nezam.) se zvyšuje míra růsru cen.
neboli míra ifnlace = míra růstu mezd – míra růstu prokudktivity práce

Posuny Pk:
je nutno rozlišovat mezi skutečnou a setrvačnou inflací (ta však na inflační překvapení reaguje)
historie ukazuje na hlavní vadu ranné Pk = vztah I a U zůstává stabilní jen tak dloluho, dokud se nezmění setrvačná nebo očekávaná míra inflace (jinak se krátkodobá Pk posune).

Mezinárodní obchod a teorie komparativní výhody

Mezinárodní obchod rozšiřuje spotřební možnosti země; umožňuje zemi spotřebovávat více statků, než kdyby se uzavřely hranice produktům z jiných zemí. Specializací na odvětví s relativně nejvyšší produktivitou se může v každé zemi nakonec spotřebovat více, než by byla sama s to vyrobit. Obchodní restrikce svět nutí, aby byl pod svou hranicí produkčních možností.
Dva rozdíly s ekonomikou jednotlivých zemí: diskriminace a rozdílné měny.

Žádné komentáře:

Okomentovat