Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Příklad (SW firma):

N. Podnik jednotlivce
… z právního hlediska ručí individuální vlastník neomezeně za všechny dluhy vzniklé během podnikání (veškerým majetkem s výjimkou min legálně použitelným pro uhrazení dluhů).
… růst fy vyžaduje další kapitál (za prodeje nedostaneme zaplaceno ihned, ale zaměstnancům a dodavatelům musíme zaplatit)  hledáme zdroj nových peněz
… do KB nemůžeme (neposkytují půjčky na „rizikový kapitál“)
O. Partnerský podnik
… může se spojit libovolný počet lidí (každý poskytne určitý díl práce a kapitálu, bude se v % podílet na ziscích, ale i ztrátách a dluzích společnosti)
… stačí i ústní dohoda
… přispívá i dobrým jménem fy („goodwill“)… patří sem nehmotná A typu: obchodní tajemství, know-how, dovednosti, ochranné známky a dobrá pověst

dospívání malého podniku pomocí např.:
• „vertikální integrace“… otevření řetězu MO prodejen, pokrytí ne jedné ale dvou fází výroby…
• „horizontální integrace“… skupování konkurenčních firem
• výroba nových komplementárních produktů… tiskárny,obrazovky…
ČÍM RYCHLEJI PODNIK ROSTE, TÍM VĚTŠÍ POCIŤUJE HLAD PO KAPITÁLU.

Žádné komentáře:

Okomentovat