Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vztah celkového a mezního užitku (obr. str. 448)

CU = SOUČTU MEZNÍCH UŽITKŮ AŽ DO TOHOTO BODU
• Historický nástin užitku
 spojení s utilitarismem… jeden z intelektuálních mezníků posledních dvou století
 1700 vznikl pojem užitek (mezi teoretiky matematické psti)
 1738 Daniel Bernoulli, Švýcar,… lidé mají nechuť riskovat a další bohatství jim přináší stále menší přírůstky užitku
 Jeremy Bentham (1748 – 1831)… práva, navrhl, že by se spol. měla organizovat podle „principu užitku“ (vlastnost libovolné věci vytvářet potěšení, dobro nebo štěstí nebo zamezovat bolesti, zlu a neštěstí)… utilitaristický princip „co největší štěstí co největšího počtu lidí“ + zvýšení bolesti zločinců přísnými tresty
 neoklasičtí ekonomové… William Stanley Jevons (1835 – 1882)… ek. teorie je „kalkulem potěšení a bolesti“
 utilitaristé… užitek je duševní realitou, přímo a kardinálně měřitelnou jako délka nebo teplota

ordinální užitek… „A je preferováno před B“… nepožaduje se vědět o kolik
I. Podmínka rovnováhy: rovnost mezních užitků na dolar pro všechny statky
 spotřebitel se snaží max svůj užitek (uspokojení/ štěstí),které mu poskytují nákupy spotřebních statků

Žádné komentáře:

Okomentovat