Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

G. Vládní zásahy na trhu

 D&S nepředstavují konečné vysvětlení ceny, jsou pouze shrnujícími kategoriemi
 vláda může ovlivnit cenu prostřednictvím ovlivňování D&S nebo obou… např. kartely k fixování cen nebo omezování výstupů
1986 OPEC omezila produkci  zvýšila ceny ropy; Brazílie kávu…
co platí pro stát, platí také pro jednotlivce

• Ceny stanovené zákonem
… zákonem stanovené max/ min ceny (min hodinová mzda…)
Cenové stropy… např. pokles S ropy po válce nebo revoluci (SS hodně vlevo)… ceny domácí ropy začnou rychle stoupat
vláda určí max cenu benzínu (např. původní 1$ za galon) = přímka  D&S se nevyrovnají  nedostatečná nabídka (nedostatek)  příděly  fronty  zbytečně strávený čas…

Jestliže se tržní P nemůže z politických nebo ze spol. důvodů zvýšit natolik, aby stlačila objem poptávky na úroveň nabízeného množství, vyvine se nakonec nějaký druh necenového přídělového systému (např. formální alokace typu lístkového přídělového systému… existují 2 druhy peněz… lístky a peníze).
… statky jsou vždy vzácné, neboť spol. nemůže nikdy uspokojit přání všech.
… studie ukazují, že vměšování vlády dofungování D&S vede také plýtvání a neefektivnosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat