Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Výhody CP:

• průměrný reálný výnos… výnos korigovaný o vliv inflace
• existuje však riziko, že korp. nezaplatí úroky a jistinu , a že cena obligace kolísá nahoru a dolu
• úrokové platby jsou na rozdíl od výplat dividend odpočitatelnou položkou při zdanění
• Obří korporace
… často transnacionální (General Motors, IBM, Exxon, banka Citicorp, pojišťovna Aetna, AT&T…)
… míra zisku roste s růstem velikosti fy
… oddělení vlastnictví od řízení
… ve „veřejné držbě“… akcie může koupit kdokoli (nejsou v „ soukromé držbě“)
… diverzifikace vlastnictví mezi tisíce malých akcionářů
… vlastníci mohou ovlivňovat činnost VK pouze velmi obtížně

John Kenneth Galbraith… „tenchnostruktura“… významná třída profesionálních manažerů
• předseda ředitelské rady (CEO „chief executive officer“)
• ředitelská rada (interní i externí členi)

Žádné komentáře:

Okomentovat