Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Hospodářské cykly strany nabídky

 v posledních dvou desetiletích došlo k několika šokům (produktivity a N) = situace, která ovlivňuje hladinu GNPpot (pokles) – sucho, neúspěšné sklizně, situace se zpomaleným růstem produktivity
 šoky (růst N) – nepředvídatelné výkyvy cen nahoru a dolů (dvojí velký růst cen ropy + výkyvy k kurzu USD)  AS doleva  recese  klesá produkt  rostou ceny a inflace (působení na ceny je opačné ve srovnání s hosp. cyklem vyvolaným poptávkou

Ekonomie strany nabídky
 WW2 – 1980: důraz na AD pro pochopení hospodářského cyklu ( U   T nebo  V), hrozí inflace  zpřísnění f/m politiky
 koncem 70. let přišla kritika, vznikla nová skupina teoretiků – zpochybňují úlohu řízení AD jako způsobu léčby pomalého ek. růstu a klesajícího růstu produktivity
 spíše v politice: Arthur Laffer, Jude Wanniski, Paul Craig Roberts a Norman Ture
 silně prosazovali prezident Reagan (81-89) a Tatcherová (79-90 v GB)
 důraz na fiskální pol. při determinaci ek. růstu a AS

Žádné komentáře:

Okomentovat