Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Účty platební bilance

= účetní výkazy, do nichž se zaznamenávají všechny hospodářské toky, které do země vstupují, nebo z ní vystupují. Je to tedy nástroj měření úhrnu statků, služeb a kapitálu mezi danou zemí a zbytkem světa.

Rozdělení mezinárodní platební bilance
Běžný účet
Soukromé transakce:
Zboží (neboli „obchodní bilance“)
Neviditelné položky nebo služby (cestovní ruch, doprava, příjmy z investic…)
Vládní vývozy a dary
Kapitálový účet
Soukromý
Vládní
Statistická diskrepance (čistý zůstatek všech nepodchycených transakcí)
Úřední vyrovnání (deficit či přebytek)

Žádné komentáře:

Okomentovat