Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Faktory určující X:

 dovoz
 důchod a produkt (roste-li GNP rychle, dovozy mají tendenci růst ještě rychleji)
 relativní ceny SaS (zvýší-li se cena domácího S v poměru k zahraničnímu – poroste produktivita, klesne zahraniční měnový kurz – bude nakupováno více zahraničního S) – závisí na domácí cenové hladině a měnovém kurzu dolaru
 vývoz
 důchod a produkt obchodních partnerů
 relativní ceny našich SaS
1960-69 … období rychlého růstu, ceny rostly v USA rychleji než u zahr. partnerů  dovozy větší
69-75… hosp. pokles, rozpad svět. měn. systému  pokles hodnoty USD  konjunktura vývozů
85… opětovný růst dolaru
Účinky ochodu na GNP
 čisté vývozy ovlivňují produkt
Mezní sklon k dovozu a výdajová přímka
 sklon celkové poptávky (C+I+G+X) je menší než sklon přímky domácí poptávky (C+I+G) = únik výdajů do dovozů
 Mezní sklon k dovozu Mpm (marginal propensity to import) je přírůstek dovozů odpovídající přírůstku GNP o jeden dolar (sklon k dovozu v ekonomice bez ZO je roven nule).
 Pozn.: dalšími úniky jsou únik do daní (některé daně se při vyšších hladinách důchodu a produktu zvyšují) a do firemních úspor (fy vysoké zisky, ale nejsou vypláceny jednotlivcům) + vyvolané V.

Žádné komentáře:

Okomentovat