Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Aritmetická analýza

 Firmy se budou nacházet v rovnováze tehdy, bude-li se úroveň produktu přesně rovnat plánovaným výdajům. Prodeje firem budou právě dostatečné, aby byly s to udržet běžnou úroveň agregátního produktu. GNP ani nevzroste, ani nepoklesne.
 Např. GNP = 300 mld USD; každá změna důchodu o 300 mld  změna výše úspor o 100 mld a spotřeby o 200 mld  MPC = konst. = 2/3  MPS = 1/3; je-li dlouhodobá úroveň I 200 mld, pak prodeje firem budou plánované C + plánované I).

• Multiplikátor je číslo, kterým musíme vynásobit změnu investic, abychom obdrželi výslednou změnu celkového produktu. (je větší než jedna)
• Čím větší jsou dodatečné druhotné spotřební výdaje, tím větší je multiplikátor.

 Investice mají multiplikační účinek na produkt. Při změně investic dochází ke shodné prvotní změně národního produktu. Jakmile však příjemci důchodů v odvětvích vyrábějících kapitálové statky obdrží vyšší důchody, dají do pohybu celou řetězovou reakci dodatečných druhotných spotřebních výdajů a zaměstnanosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat