Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Spodní hranice a cenový strop (obr. str. 440)

 regulace cena a mezd zabírá pouze v krátkých obdobích… později vytváří větší deformace a neefektivnost… nutno používat jen v nejkrajnějších případech.
• minimální mzdové sazby… dolní hranice mezd ve většině profesí… tato sazba ovšem často poškozuje ty, kterým by měla pomáhat (nemusí se dostávat práce při tak vysoké MS)
• regulace renty… udržení rent na nízké úrovni… při regulovaném nájemném existuje velká skupina lidí, kteří nemohou najít byt  necenové přidělování (podplácení, záruční vklady…)… nedostává se na opravy domů
• stropy úrokové sazby… ceny, které lidé platí za vypůjčení peněz… regulace neumožňuje bankám pokrývat všechny N a riziko s úvěrem spojené…

Efektivnost a spravedlnost nabídkově poptávkové tvorby cen
• hodnocení vládního zasahování
• vláda může vést ek. k výsledkům, které společnost preferuje
• Spravedlnost prostřednictvím daní; efektivnost prostřednictvím trhů
Zasahování do konkurenčního S&D mechanismu je často neefektivním způsobem korigování důchodového rozdělení. Lepší je použít daňový systém k přerozdělení důchodu než omezenými zásahy na jednom trhu.

Žádné komentáře:

Okomentovat