Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

 2 extrémy křivky AS

• klasická ek. = relativně strmá AS  ceny a mzdy jsou pružné a GNP se nachází vždy blízko svého potenciálu; zvýšení spořivosti  pokles AD, aniž by byl ovlivněn produkt
• keynesiánská ek. = vychází z deprese ek. (ceny a mzdy zcela rigidní)  AS vodorovná; zvýšení spořivosti  snížení AD  prudký pokles produktu a zaměstnanosti

 Klasičtí ekonomové by chtěli zvýšit spořivost, protože věří, že vyšší S povedou k vyšším I.
 Keynesiánci v období hlubokých depresí chtějí stimulovat C.

F. Určení produktu v otevřených ekonomikách
 země vyváží ty statky, jejichž tuzemská výroba je nejlevnější a dováží ty, při jejichž výrobě mají výhodu nízkých N ostatní země.
 proměny spojů, dopravy a obchodní politiky propojily hospodářství jednotlivých zemí.

Žádné komentáře:

Okomentovat