Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Odhady cenových a důchodových elasticit

… odvozovány z údajů o poptávaných množstvích, cenách, důchodech a jiných proměnných (příklady na str. 453)
K. Od individuální k tržní poptávce
 sečítáním individuálních poptávek při každé ceně nakonec dostaneme křivku tržní poptávky (sčítání vodorovné).
• Křížové vztahy v poptávce
• substituty… soupeřící nebo konkurenční statky… vzestup ceny statku A zvýší poptávku po substitučním statku B… např. čaj a káva
• komplementy… doplňkové produkty… vzestup ceny statku A způsobuje snížení poptávky po jeho komplementárním statku… např. čaj a citrón
• nezávislé statky… např. čaj a boty
L. Paradox hodnoty Adama Smithe
… statek důležitý z hlediska blahobytu může prodávat na trhu za nižší cenu než méně důležitý statek… objasňuje se rozlišením mezi pojmy mezního a celkového užitku

SPOTŘEBITELSKÝ PŘEBYTEK (str. 457)
• Plocha tržní poptávkové křivky nad cenovou přímkou představuje spotřebitelský přebytek… dodatečný užitek, který spotřebitelé získali navíc oproti tomu, co zaplatili za statek.
… pojem důležitý pro mnohá společenská rozhodnutí

Žádné komentáře:

Okomentovat