Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Přirozená míra U

Přirozená míra U je pravděpodobně nad optimální mírou U, nad úrovní U, při níž se maximalizuje NEW.
Opatření pro snížení přirozené míry:
• zlepšení služeb spojených s trhem práce
• prosazování vládních programů zaměstnanosti
• odstraňování vládních překážek
• vytvoření přetlakové ekonomiky
• tvorba veřejných pracovních příležitostí14. kapitola: Inflace: definice a náklady

K inflaci dochází, roste-li celková cenová hladina.
Míra inflace je definována jako míra změny cenové hladiny (měřené např. CPI) a měří se takto:

Žádné komentáře:

Okomentovat