Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

19. kapitola: Poptávka, užitek a chování spotřebitele

H. Volba a teorie užitku
• lidé mají sklon dávat přednost SaS, které hodnotí nejvýše
• užitek… týká se subjektivního potěšení nebo užitečnosti, které člověk získává spotřebováním statku nebo služby

• Mezní užitek a zákon klesajícího mezního užitku
 účinek přidávaných jednotek spotřeby zahrnuje pojem mezního užitku
 „mezní“… „dodatečný“, „další“

Zákon klesajícího mezního užitku (analogie klesajících výnosů)
roste-li množství spotřebovávaného statku, mezní užitek tohoto statku obvykle klesá.
tzn. že celkový užitek roste, ale tempo růstu klesá.

Žádné komentáře:

Okomentovat