Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Otevřené problémy

• moderní teorie inflace a protiinflační hospodářské politiky
• je Pk překonaná? – i novější je nepřesná a aproximativní (použití: Thatcherová a Reagan)
• jak je dlouhé dlouhé období? – není známo, za jak dlouho se ek. přizpůsobí ek. šokům (5-10 let), závisí na typu šoku
• likvidace nebo přizpůsobení?
indexování = mechanismus, jehož prostřednictvím je smlouva nebo ekonomika částečně či zcela učiněna imunitní vůči změnám všeobecné cenové hladiny (např. COLA = cost-of-living-adjustments = přizpůsobování životním nákladům)
čím více izolujeme ek. od inflace, tím nestabilnější se inflace stává; použito v Izraeli a Brazílii
• kolik stojí snížení inflace? – je-li Pk relativně plochá  omezování inflace stojí velké zvýšení U, použití U ke snížení I o 1% bude stát zemi 2% - 4,5% GNP ročně
N na dezinflaci (podle Okunova zákona): 1%/ 2%(U) x (2% GNP na 1% U) x GNP

Hledá se: účinná antiinflační politika
vysoká inflace (1973 – 77 a 1979 – 81)

Žádné komentáře:

Okomentovat