Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

D. Povaha úrokových sazeb

 Úrok je platba za použití fondů.
 Úroková sazba je výše úroku zaplaceného za jednotku času, je N vypůjčování fondů měřeným v dolarech za rok za vyplacený dolar), má rozměr čisté roční míry.
 Hypoteční úvěr = úrok + amortizace (splátky jistiny).

Spektrum úrokových sazeb
 liší se hlavně charakteristikami půjček a vypůjčovatelů
• doba splatnosti (doba, během níž musí být půjčky splaceny): např. do následujícího dne, KCP až 1 rok, obligace 10-30 let a hypoteční úvěry 30 let, přičemž DCP mají vyšší i než KCP, protože lidí jsou ochotni obětovat určitý V za rychlý přístup ke svým peněžním fondům (navíc vyšší riziko).
• riziko – u vysoce spekulativních půjček požadují investoři určitou prémii (země v LA, podniky blízko bankrotu…), vláda USA platí tzv. úrokovou sazbu „bez rizika“
• likvidita
• administrativní N – půjčky se liší časem a úsilím nutným k dohledu nad nimi a jejich spravováním

Nominální (peněžní) úroková sazba je úroková sazba z peněz vyjádřená v penězích.
Reálná úroková sazba je sazba korigovaná o inflaci (nominální i – míra inflace).

Žádné komentáře:

Okomentovat