Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Mezní sklon ke spotřebě MPC (Marginal Propensity to Consume)

Je to dodatečná částka peněz, kterou lidé vydají na spotřebu, dostanou-li dodatečný dolar důchodu. MPC je číselně vyjádřeným sklonem, tj. směrnicí tečny ke spotřební fci („stoupání ve vyznačeném úseku“, strmý sklon = vysoký MPC).

Mezní sklon k úsporám MPS (marginal propensity to save)
Je definován jako podíl z dodatečného dolaru důchodu, který plyne do dodatečných úspor. Je zrcadlovým obrazem MPC.
Pozn: směrnice přímky AB je rovna podílu vzdáleností BC a AC, u křivek, které nejsou přímkou počítáme směrnici jejich tečny.
B

A C

Žádné komentáře:

Okomentovat