Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Důchodová politika

vládní akce, které se pokoušejí zmírnit inflaci přímými kroky bez zvýšení U (verbálním přesvědčováním, právní regulací…)  posunovat Pk dolů
• regulace cen a mezd (Skandinávie)
• dobrovolné mzdové a cenové směrnice (Nizozemí, USA – Kennedy, Johnson a Carter)
• strategie volného trhu
• důchodová politika založená na daních („TIP“) – fiskální „Cukru a biče“ (zdaňuje ty, jejichž mzdy a cena rostou rychle a dotuje ty, jejichž ceny a mzdy rostou pomaleji)
• podílnictví zaměstnanců na zisku (Martin Weitzman z MIT) – jak stimulovat fy, aby během recese najímaly a propouštěly pracovníky

Žádné komentáře:

Okomentovat