Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ekologie

o množství přijaté potravy se řídí energetickou hodnotou, stupněm fyziologické aktivity ptáka, poměrem velikosti povrchu a hmotnosti těla
o fungují jako primární, sekundární i terciární konzumenti
- rozmnožování označujeme jako hnízdění – má ekologickou i etologickou stránku které spolu souvisí
o téměř všichni ptáci hnízdí jednou ročně, někteří dvakrát i vícekrát
o v Evropě hlavně v květnu – červenci
o periodiku rozmnožování lze rozdělit do 3 fází:
• 1. klidová fáze – po odchování potomstva, zmenšení pohlavních orgánů samce, sexuální aktivita je nulová
• 2. akcelerační fáze – zrání pohlavních buněk a zvětšování gonád, tvorba teritorií – silně ovlivněna vnějšími faktory (délka dne, teplota, potrava)
• 3. kulminační fáze – doba prvních kopulací a ovulací a pokračuje u obou ohlaví (nebo u toho, které obstarává péči o mláďata)
o snůška = soubor vajec jedné samice; její velikost je druhově specifická (1-25 vajec); tvar vajec je od kulovitého, přes vejčitý po vřetenovitě protáhlý; zbarvení vajec je krycí (druhově specifické)

Žádné komentáře:

Okomentovat