Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

18.1 Prvky

nositelka živin, vitaminů rozpustných ve vodě, minerálních látek……
- přísun vody X ztráty vody
- anorganické látky: rozpustné (ionizace solí) X nerozpustné
- organické látky (tvoří těla organismů): cukry (sacharidy), tuky (lipidy), bílkoviny (proteiny)
=> základní látky metabolismu
- suchozemské organismy – řeší problém přísunu vody
- primitivnější organismy žijí v prostředí, kde je dostatek vody
- jinak dochází k adaptaci organismů – ztráty vody jsou omezeny na minimum
- těla rostlin jsou tvořena celulózou (sacharidem), zatímco těla živočichů jsou tvořena zejména
bílkovinami (obsah sacharidů u živočichů je nízký, ale díky tomu funguje metabolismus)

19. HOMEOSTÁZA
- U prvotních forem se blížilo vnitřní prostředí jak svým složením, tak i osmotickou hodnotou mořské vodě. Přechod z moře přes braktické vody do vod sladkých a na souš si vyžádal vznik různých regulačních mechanismů.

Žádné komentáře:

Okomentovat