Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Bilaterální nervová soustava

Bilaterální nervová soustava u bezobratlých je různě formulována:
Červi /kroužkovci/ – žebříčková nervová soustava. Ganglia jsou víceméně stejnocenná, jenom hlavová ganglia jsou nadřazená. Protože probíhají pod trávící trubicí, čili na břišní straně, hovoříme to tzv. břišní nervové pásce
Měkkýši – je břišní páska porušena, protože nefunguje segmentace. Základem jsou párová ganglia, pouze několik párů spojených nervovými pruhy. Již se vytváří jakési centrální hlavové ganglium
Členovci – nervová soustava odvozená od žebříčkové (břišní nervové pásky) dochází k další nadřazenosti příďových ganglií. Jak hlavového tak podjícnového. Podle toho jaké složité činnosti vykonávají jednotlivé části těla, tak se zesložiťují a spojují ganglia břišní nervové pásky, splývání je velmi výrazné. Postupně mizí síť neuropile je porušený a zůstávají pouze jednocestné dráhy – přicházející do mozku a odcházející do efektoru (orgánu)
zvětšení nadjícnových ganglií
diferenciace ganglií nervové pásky podle složitosti článku. Ganglia splývají (pavouci, mouchy). V motorické činnosti vymizely sítě.

Žádné komentáře:

Okomentovat