Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

19.1 Osmoregulace

Koncentrace solí Hlavní ionty další
Mořská voda 3,5% = 1122 mmol/l Cl- Na+ Mg2+ SO42+ Ca2+
Sladká voda 0 Ca2+ Na+ HNO3-
Braktická voda 0,05-3% (10-100)

Živočichové euryhalinní – snášejí značné změny v obsahu solí ve vodě
stenohalinní – nesnášejí změny obsahu soli ve vodě
izoosmotičí – mnozí bezobratlí. Mají tělní tekutiny o stejném osmotickém tlaku i koncentraci jako mořská voda
- Homoioosmotičtí [ homojo...]– musí udržovat stálou koncentraci iontů. Musí tedy žít pouze ve sladké x slané vodě (mořská ryba ve sladké vodě zahyne)
- Poikiloosmotičtí – mohou žít ve sladké i slané vodě. Koncentrace iontů u nim v určitém rozmezí může kolísat. Regulují tyto koncentrace.
o Výrazný vývoj selektivní schopnosti výměny některých iontů – homoomotičtí živočichové – mořské kostnaté ryby – jejich tělní tekutiny jsou asi 3x zředěnější než mořská voda.
o Tyto organismy mají povrch svého těla dobře krytý – kůže, šupiny.
o Mořské ryby však mají nadměrný přísun iontů z prostředí hlavně potravou.

Žádné komentáře:

Okomentovat