Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

27. SVALY

V aktivovaném svalu se Ca2+ váže na bílkovinu troponin, který blokuje připojení hlavice myosinových můstků. Vápník tak vlastně inhibuje účinek troponinu a umožňuje interakci mezi aktinem a myosinem (svalový stah). (Vápník je zpětně resorbován pomocí vápníkové pumpy aktivním transportem.)

Svalová vlákna jsou inervována motorickými neurony (ty jsou až do své spodní části myelinizované). Místo, kde se zakončení těchto neuronů dotýká svalových vláken označujeme jako nervosvalovou (motorickou) ploténku (přenášený potenciál označujeme jako ploténkový potenciál – je menší než potenciál potřebný k přenosu vzruchu na nervovém vlákně). Axony motorického nervu se ve svalu rozvětvují (kořeny) k různým svalovým vláknům. Všechna svalová vlákna inervovaná jedním motorickým neuronem tvoří společně tzv. motorickou jednotku Počet vláken v jedné motorické jednotce je různý od 4-5 (okohybné svaly) po 150-200 (hýžďový sval).
Obr.160

Přenos podráždění je u obratlovců zprostředkován acetylcholinem. Ten je uložen v zakončeních motorického nervu ve váčcích a uvolňuje se z nich při akčním potenciálu. Vylévá se tak, že váčky splývají s presynaptickou membránou a otvírají se do synaptické štěrbiny. K výlevu z váčků je potřeba Ca2+. Tato činnost je velmi rychlá, acetylcholin je vzápětí zase vstřebáván, nebo odbouráván.

Žádné komentáře:

Okomentovat