Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

- z hlediska doby placení se rozeznává:

o platba předem
o platba při odevzdání platebních dokladů (hotovost, převod z devizového účtu, šek, směnka, dokumentární platba = akreditiv, inkaso, záruka)
o platba určitou dobu po dodávce (úvěr)
- využívá se:
o factoring – factoringová firma odkupuje exportérovy nezajištěné pohledávky
o forfaiting – forfaitingová firma odkupuje pohledávky zajištěné bankovním instrumentem
- pojištění proti rizikům:
o komerční = ekonomické
o teritoriální = politické
- INCOTERMS dodací doložky, sloužící k jednotnému výkladu v zahraničním obchodě:
o E doložka – prodávající je povinen zboží kupujícímu odevzdat ve svém závodě
o F doložka - prodávající dodá zboží dopravci jmenovanému kupujícím
o C doložka - prodávající zajišťuje přepravní smlouvu, platí dopravné, neručí za ztrátu, poškození
zásilky
o D doložka – prodávající nese všechny náklady a nebezpečí až do země určení

Žádné komentáře:

Okomentovat