Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3.) stanovení transferových cen.

3.) stanovení transferových cen. V zásadě jsou možné 2 způsoby, buď na základě tržních cen nebo na základě nákladové kalkulace.
4.) potřeba řešit sporné situace, které vzniknou mezi dceřinými společnostmi. Je třeba vzít v úvahu nákladnost a časovou náročnost při předání sporu k vyřešení obchodním soudům. Proto pro koncern jako celek je vždy výhodnější, jestliže centrum vystupuje v roli jakéhosi smírčího soudce mezi divizemi.

Sanace
Dříve než dojde k samotnému zániku podniku, snaží se jeho majitelé uskutečnit ještě celou řadu finančních a organizačních opatření směřujících na jeho ozdravení. Soubor těchto opatření se nazývá sanace. Jejich úspěšnost závisí především na kvalitě a odhodlanosti managementu přijmout důležitá rozhodnutí ve směru vytvoření odbytové strategie, nové organizační struktury a systému zainteresovanosti. Ve stavu finanční tísně se společnost musí zaměřit daleko více na rychlý přísun peněz. Řešení je nutné hledat jak na straně příjmů (prodej výrobků, služeb a zboží pod cenou, odprodej cenných papírů), tak výdajů (zavedení přísného úsporného režimu, odložení některých možných plateb do budoucna)

Žádné komentáře:

Okomentovat