Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

6.

Cíle podniku
maximalizace zisku, ukazatele rentability, maximalizace tržní ceny akcií, maximalizace hodnoty podniku
Zisk = rozdíl mezi příjmy a náklady
do nákladů se musí zahrnout všechny náklady (např. cena práce ve vlastní firmě, cena pronájmu půdy)  náklady ušlé
příležitosti
účetní zisk, ekonomický zisk
fixní faktory, kvazifixní faktory, variabilní faktory
maximálního zisku je dosaženo tehdy, když se marginální tržby rovnají marginálním nákladům
přístupy k zisku: kompenzační a funkcionální teorie zisk jako platba podnikateli za jeho aktivitu a podstoupené riziko
monopolní teorie zisk jako výsledek výhody, výsadního postavení
technologické a inovační teorie zisk jako výsledek technických a technol. zlepšení a inovační aktivity
dělení z hlediska času:

Krátkodobá maximalizace zisku


izozisková čára – všechny kombinace vstupů a výstupů, které přináší konstantní úroveň zisku

Žádné komentáře:

Okomentovat