Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

9.

Finanční analýza v podniku, úloha a místo ve finančním řízení
Finanční řízení se opírá o výsledky finančních analýz
Úkolem finanční analýzy je globální posouzení finanční pozice podniku
Hlavní úkoly finanční analýzy:
- verifikace dosažených výsledků, kvantifikace příčin
- hledání rezerv v provozní i investiční činnosti
- východisko pro sestavení kvalitních krátko i dlouhodobých plánů, které jsou podkladem pro rozhodování v budoucnu
- nástroj kontroly
Uživatelé finanční analýzy
externí finanční analýza: obchodní partneři, banky a jiní věřitelé, držitelé dluhopisů, investoři, burzovní makléři, konkurenční firmy, státní orgány, další zájemci
interní finanční analýza majitelé firmy, manažeři, zaměstnanci
Základní metodické nástroje finanční analýzy
Ukazatele užívané ve finanční analýze
ukazatele absolutní, ukazatele rozdílové, ukazatele poměrové, ukazatele pružnosti

Žádné komentáře:

Okomentovat