Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

a) metoda paušální –

a) metoda paušální – stanoví zisk jako vážený aritmetický průměr upravených zisků minulých období, kde váhy určují význam zisku určitého minulého roku pro odhad budoucího zisku. Zpravidla platí, že čím vzdálenější období, tím menší váha.
Paušální metoda je vhodná u menších, stabilizovaných firem, u nichž není předpoklad výraznějšího růstu
b) metoda analytická – je vhodná u ostatních firem. Je založena na analýze vlivu faktorů, které mohou vývoj zisku v jednotlivých letech budoucího období ovlivnit
3. Metody kombinované
a) metoda střední hodnoty – celkovou hodnotu zjišťuje jako aritmetický průměr hodnoty podniku zjištěnou některými z uvedených výnosových metod a hodnoty substanční.
Substanční hodnota představuje souhrn podnikového majetku oceněného v reprodukčních cenách.(brutto a netto)
b) metoda kapitalizovaných nadzisků – vychází z výpočtu tzv. nadzisku, který je vypočten jako rozdíl mezi celkovým ziskem podniku a ziskem, který by podnik dosáhl při předpokládaném zúročení vloženého kapitálu.

Žádné komentáře:

Okomentovat