Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

- postup likvidace:

1. vstup do likvidace (zapisuje se do obchodního rejstříku)
2. od zápisu do obchodního rejstříku přestávají orgány vykonávat svoji funkci a veškerá dispoziční práva přecházejí na likvidátora (jeho jméno v obchodním rejstříku)
3. likvidátor sestaví účetní závěrku, vyhlásí, že společnost je v likvidaci  věřitelé se přihlásí o pohledávky  v dražbě likvidátor rozprodává majetek (určuje komu, kdy a za kolik bude rozprodán)  likvidátor rozhoduje o pořadí úhrady závazků společnosti
4. jestliže je společnost předlužená (likvidační zůstatek nestačí k úhradě závazků)  likvidátor podá návrh na prohlášení konkurzu na společnost
5. závěrečné práce (zpeněžení majetku a úhrada závazků), závěrečná účetní závěrka, konečná zpráva o likvidaci, návrh na rozdělení likvidačního přebytku mezi vlastníky
6. po projednání a schválení závěrečných dokumentů vlastníky  likvidátor do 30 dní po ukončení podá návrh rejstříkovému soudu na výmaz z obchodního rejstříku
Konkurz a vyrovnání
- cílem je dosáhnout poměrného uspokojení věřitelů z majetku dlužníka v případě, že majetková základna uhradí minimálně náklady konkurzního řízení
- k prohlášení konkurzu může soud přistoupit jestliže je firma v úpadku:
o dlužník má více věřitelů, kterým není schopen delší dobu plnit splatné závazky
o podnik je předlužen

Žádné komentáře:

Okomentovat