Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování.

Nejistota a Riziko
Výnosnost: očekávaná a požadovaná výnosnost
požadovaná výnosnost = bezriziková výnosnost + riziková prémie
Pravděpodobnost a Intenzita rizika
Směrodatná odchylka: σ = √ Σ (Pj - P)2 . pj / Σ pj
Pro komparaci rizikovosti alternativ s podstatně odlišnou výnosností je využíván variační koeficient
Ochrana proti riziku: ofenzivní a defenzivní přístup k riziku

Finanční politika podniku
Daňová politika podniku
volba způsobu odepisování (rovnoměrné, zrychlené)
volba způsobu oceňování zásob (metoda průměrných skladovacích cen, FIFO, LIFO)
tvorba zákonných rezerv
Dluhová politika podniku (vlastní zdroje, cizí zdroje)
Likvidní politika podniku
dlouhodobá likvidita
krátkodobá likvidita
celkové riziko
Úvěrová politika podniku
Dividendová politika podniku
zvyšování dividend přispívá k růstu hodnoty firmy.
za určitých předpokladů nemůže dividendová politika tržní hodnotu firmy ovlivnit
růst dividend vede k poklesu tržní hodnoty firmy

Žádné komentáře:

Okomentovat