Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

- Cíl likvidace spočívá v konečném zániku ...

- Cíl likvidace spočívá v konečném zániku likvidované společnosti, likvidátor tedy nemá právo uměle prodlužovat existenci podniku, byť by byl schopen dosáhnout i její prosperity. Na druhou stranu však musí provádět veškeré úkony tak, aby dosáhl co nejvyšší hodnoty konečného likvidačního zůstatku. Nejprve dokončuje běžné činnosti (zastavení výrobní linky, rozvázání pracovních poměrů, ukončení pronájmů a následně provádí likvidaci podniku jeho zpeněžením a vypořádáním pohledávek vůči podniku. V případě, že v kterémkoliv okamžiku zjistí, že nebude možné splnit všechny závazky podniku, je povinen zastavit proces likvidace a podat žádost o prohlášení konkursu.
- Po uspokojení všech pohledávek je možné ukončit proces likvidace. Za tímto účelem likvidátor provede inventarizaci majetku, sestaví konečnou účetní závěrku a podá poslední daňové přiznání. Konečnou zprávu včetně návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku předloží hromadě (valné). Schválením této zprávy je proces likvidace ukončen. Sama společnost potom zaniká výmazem z OR do 30 dnů od skončení likvidace.

Nachází-li se podnik v úpadku, tzn. že má více věřitelů a není po delší dobu schopen plnit své splatné závazky či hodnota jeho majetku není vyšší než hodnota jeho splatných závazků, zahájí příslušný soud na žádost věřitelů konkurzní řízení. Žádost o prohlášení konkurzu může podat také sám dlužník a v případě probíhající likvidace je to povinen učinit likvidátor.

Žádné komentáře:

Okomentovat