Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kalkulační třídění nákladů:

přímé náklady
nepřímé náklady: režijní náklady ( výrobní režie, správní režie, odbytová režie) náklady pomocných činností
Kalkulace nákladů
kalkulační vzorec
1. Přímé materiálové náklady prvotní, druhotné
2. Přímé mzdové náklady
3. Ostatní přímé náklady
4. Nepřímé náklady

Zásada poměrnosti, příčinné závislosti.
jediný druh výrobku: prostá dělící,zakázková
sdružené výroby: metoda rozčítací, odečítací metoda

Druhy kalkulací
Z hlediska doby sestavování: předběžné kalkulace, výsledné kalkulace
Z hlediska úplnosti nákladů: kalkulace celkových nákladů, kalkulace neúplných nákladů

Žádné komentáře:

Okomentovat