Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

- výhody:

o úspora času při zavádění nových výrobků
o know-how pro výrobu stále složitějších výrobků
o přístup k novým trhům
o výhoda nízkých nákladů v celém hodnotovém řetězci (řízení vstupních operací, výroba, vývoz, marketing a obchod, servisní služby, marže + infrastruktura, řízení pracovních sil, technologický rozvoj, obstaravatelská činnost)
- 1/3 aliancí přináší očekávané výsledky
- nezbytnou podmínkou aliance je důvěra mezi spolupracujícími podniky
Internacionalizace činností
- využití mezinárodního prostředí k realizaci konkurenční výhody


vstup na zahraniční trhy ovlivňují:
- jazykové rozdíly, rozdíly ve spotřebitelských zvyklostí, zesílená konkurence, doprava a pojištění, cenové, platební a měnové podmínky, celní a daňové podmínky, předpisy povolovací, jakostní, obalové ...
- kdo, komu, prostřednictvím koho, v jaké měně, kde a jak bude vyrovnána kupní cena a jak je zajištěno zaplacení (plátce = kupující, příjemce = dodavatel, prostředníkem = banka)

Žádné komentáře:

Okomentovat